СТОТИНУ МАЛИХ СМРТИ

СТОТИНУ МАЛИХ СМРТИ

Семездин Мехмединовић

СТОТИНУ МАЛИХ СМРТИ

 

САРТР Сарајево
(београдска премијера)

 

Режија: Јована Томић

Драматизација и драматургија: Олга Димитријевић

Сценографија и костимографија: Адиса Ватреш Селимовић

 

ИГРАЈУ: Сеад Пандур, Кемал Ризвановић, Амила Терзимехић, Николина Вујић

 

Продукција: Сарајевски ратни театар САРТР

Трајање: 1 час и 20 мин.

 

„Представа Стотину малих смрти настаје на основу адаптације прозних дела Семездина Мехмединовића – Мемед, црвена бандана и пахуљица, Ово вријеме сада, Аутопортрет с торбом, Sarajevo Blues. Од огромног богатства Мехмединовићеве литературе, тематски оквир наше драматизације је фокусиран на тело и смртност. Преиспитивање људске смртности кроз призму рањивости тела, али и пропитивање целокупног живота појединца у односу на неминовни крај, отворио је пут ка промишљању бројних малих смрти. Оне су симболичке, метафоричке али и стварне, материјалне, које чине саставни део живота. Техником драматуршке монтаже и колажирања различитих сегмената наведених књига, уводимо публику у интимне просторе јунака, како физичке тако и менталне и емотивне. У једној позоришној вечери сви заједно идемо на пут, down the memory lane, у егзиле и повратке, континуитете и дисконтинуитете, ломове и поновна успостављања.“

 

Јована Томић и Олга Димитријевић