UNSTABLE COMRADES

UNSTABLE COMRADES

UNSTABLE COMRADES

 

Станицa Сервис за савремени плес

 

Аутор и кореограф: ИГОР КОРУГА

Драматург: Димитрије Коканов

Композитор: Владимир Пејковић

Дизајн светла: Борис Буторац

 

 

Играју:

Mariana Gavriciuc

Тамара Пјевић

George Alexandru Plesca

Hunor Jozsef Varga

Јакша Филиповац

 

О ПРЕДСТАВИ

„Кроз представу се истражују интимност, нежност, аутентичност, разиграност, еротика и осећања, на нивоу индивидуалног и колективног тела, као основне одлике квира и отпора капитализму. Представа не прати историјски развој нити расправља о правима квир културе. Уместо тога, истражује процес квировања у перцепцији, разумевању и доживљају сексуалности, идентитета, тела и покрета на сцени, унутар норматива позоришта. Тело комуницира начинима који превазилазе декларативно изражавање идентитета, док процедуралност савременог плеса истиче  искуствени, сензорни и емотивни аспект саме теме.“

Игор Коруга

Плесна представа „Unstable comrades” аутора Игора Коруге и Станице Сервиса за савремени плес пропитује испреплетеност капитализма, класне борбе и квир културе. Игор Коруга кроз сарадњу са петоро младих плесача из Румуније и Србије критички испитује различите механизме нормативизације, опресије и експлоатације у сферама личног:  род, сексуалност, жеља, осећања, тело, у којима се капитализам, патријархат и други системи репресије данас укрштају и међусобно делују.

Укорењена у теоријском приступу квир марксизма, ова представа наглашава флуидност и сложеност идентитета као полазиште за критичко деловање и промишљање праведније будућности.

Кроз компаративну анализу пресека квир културе, уметности и марксистичке идеологије унутар и социјалистичких/комунистичких и капиталистичких друштава (Југославија, Румунија, Русија, САД, УК) – током кореографског истраживања и грађења физичког материјала у представи, трагало се за историјским примерима уметничких пракси усмерених против друштвеног и државног догматизма, хегемоније, ауторитаризма и деполитизације. То укључује примере: соматских пракси партизанског плеса током међуратне Југославије; процедура уметничких перформанса панк контракултуре, нове концептуалне уметности и попарта у социјалистичкој Југославији; квир-књижевне опозиције у комунистичкој Румунији, квир-панк (queercore) соматских пракси америчке нове левице, итд.